Over ons

Wat doen wij?
  • Als beroepsvereniging streven wij voor de wettelijke erkenning van osteopathie als apart beroep in de geneeskundige zorgverstrekking beroep. Wij laten als enige beroepsvereniging toe om beide beroepen van kinesitherapeut en osteopaat blijvend te cumuleren, op voorwaarde dat deze als dusdanig apart gehonoreerd worden met de daarvoor bestemde getuigschriften. Dit is trouwens de reden waarvoor er tijdens de opleiding in de private scholen IAO over onze beroepsvereniging geen of weinig info wordt verstrekt. Het zou ons dan ook plezier dan mocht je via deze weg aan je collega’s medestudenten deze verdere info mocht verschaffen.
  • IJveren wij voor de erkenning van een evidence based gerichte musculoskeletale osteopathie
  • Streven wij voor een Masteropleiding in de Osteopathie binnen de Faculteit Geneeskunde en/of de Motorische Wetenschappen
  • Willen wij een stageopleiding binnen een door een Faculteit Geneeskunde erkende stagedienst/ziekenhuis
  • Wij pleiten voor een eerstelijnstoegang voor de osteopathie en dit enkel voor de beoefenaars met vooropleiding kinesitherapie of geneeskunde
  • Wij pleiten voor een nauwe samenwerking en communicatie tussen osteopaat en de (huis)arts
  • Wij willen waken over de competentie van de leden en over de correcte uitoefening van het beroep van osteopaat
  • Wij willen de betrekkingen met alle collega's en alle beroepsverenigingen bevorderen en een goede collegialiteit nastreven

Onze beroepsvereniging is erkend door de Belgische overheid en wordt steeds uitgenodigd door de officiële instanties in de onderhandelingen voor de erkenning.

Het lidmaatschap bedraagt 275 € / jaar en na het ontvangen van de nodige documenten zorgen wij voor de officiële registratie, zodat je op de mutualiteitenlijst  van de osteopaten wordt vermeld en getuigschriften voor verstrekte osteopathische behandeling kan bekomen.