Historiek

Geschiedenis van de osteopathie en ontstaan van U.K.O. in Belgie.

 

 

Osteopathie is vanuit zijn bakermat USA overgewaaid naar Europa, en is hier door enkele leerlingen van zijn grondlegger A.T. Still gntroduceerd. Deze nieuwe manier van geneeskundige benadering is met enig enthousiasme onthaald en heeft de als geneeskunst, op basis van zijn behandelingsresultaten, menige sporen verdiend. Getuige daarvan het groeiend aantal patiënten die sindsdien beroep doen op een osteopaat.

Het succes op zich zorgde er voor dat de osteopathie in het begin in de meeste Europese landen door de klassieke geneeskunde als een soort kwakzalvertherapie werd bestempeld. De weigering tot erkenning zette vanaf de jaren 80 natuurlijk de deuren open om buiten het erkende wettelijke circuit allerhande opleidingen te organiseren.

 

Het grote nadeel was de afwezigheid van eender welke controle door een neutrale organisatie, zoals de overheid, over de kwaliteit van de cursussen, de competentie van de lesgevers, de evaluatie van de kennis van de studenten, het wetenschappelijk onderzoek, enz…,

 

In de loop der jaren gaf gans dit gebrek aan controle en organisatie de vrije loop aan het ontstaan van meerdere opleidingsinstituten, de één gecreëerd door afgestudeerden van de andere. Deze toestand evolueerde uiteindelijk tot de oprichting van een overkoepelende organisatie in handen van de diverse scholen, en die in eerste instantie op een ondemocratische wijze de richtlijnen voor de beoefening van het beroep heeft uitgetekend.

In deze sfeer kwam de verplichting van het inleveren van het kinesitherapeutisch RIZIV-nummer van hun leden, het zogenaamde “demarkeren”.

 

Ontstaan U.K.O.

 

De verplichting tot demarkeren was voor menige collegas een doorn in het oog. Het was de aanleiding tot het oprichten van een nieuwe beroepsvereniging die a priori weigerde in de illegaliteit weg te zakken. De officiële erkenning door het Ministerie van volksgezondheid gebeurde op 3/11/2005 (publicatie in het B.S. 9/12/2005) De Unie voor gediplomeerden in de Kinesitherapie en de Osteopathie (U.K.O.) was een feit!

 

Na klacht en overleg met het intermutualistisch college zagen de verantwoordelijken onmiddellijk de onwettigheid in van demarkeringsplicht. De eerdere criteria werden dan ook aangepast en sinds 2005 gelden volgende voorwaarden :

 

  1. Een proefschrift afgelegd hebben en in het bezit zijn van een einddiploma osteopathie dat aanvaard wordt door de ziekenfondsen

2.   Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben gedurende de ganse periode dat hij/zij als osteopaat werkzaam is

3 De osteopaten die kinésitherapie blijven uitoefenen ondertekenen een verklaring dat ze geen kinesitherapie Riziv-nummers aanrekenen indien de patiënt op dezelfde dag reeds een "attest osteopathie" voor een osteopathiebehandeling ontvangt.

 

 

Momenteel kunt u gerust samenwerken met het RIZIV als kinesitherapeut, en met de ziekenfondsen als osteopaat.