Historiek

Geschiedenis van de osteopathie en ontstaan van U.K.O. in Belgie.

 

Osteopathie is vanuit zijn bakermat USA overgewaaid naar Europa, en is hiedoor enkelleerlingen van zijn grondlegger A.T. Still gntroduceerd. Deze nieuwmanievan geneeskundigbenadering is met enig enthousiasmonthaald en heeft de als geneeskunst, op basis van zijbehandelingsresultaten, menigsporen verdiend. Getuigdaarvan het groeiend aantal patiënten disindsdien beroep doen op eeosteopaat.

Het succes op zich zorgde er voor dat dosteopathie in het begin in dmeestEuropese landen door dklassieke geneeskunde als een soort kwakzalvertherapiwerd bestempeld. De weigering tot erkenning zette vanaf djaren 80 natuurlijk ddeuren open om buiten het erkende wettelijkcircuit allerhande opleidingen te organiseren.

 

Het grotnadeel was de afwezigheid van eender welke controle door een neutrale organisatie, zoals de overheid, ovede kwaliteit van de cursussendcompetentivan dlesgevers, de evaluatie van de kennis van dstudentenhet wetenschappelijk onderzoek, enz…,

 

In de loop der jaren gaf gans dit gebrek aan controle en organisatie dvrijloop aan het ontstaan van meerdere opleidingsinstituten, de één gecreëerd door afgestudeerden van de andere. Deze toestand evolueerde uiteindelijk tot de oprichting van een overkoepelende organisatie in handen van de diverse scholen, en die in eerste instantie op een ondemocratische wijze de richtlijnen voor de beoefening van het beroep heeft uitgetekend.

In deze sfeer kwam de verplichting van het inleveren van het kinesitherapeutisch RIZIV-nummer van hun leden, het zogenaamde “demarkeren”.

 

Ontstaan U.K.O.

Dverplichting tot demarkeren was voomenigcollegas een doorn in het oog. Het was de aanleiding tot het oprichten van een nieuwberoepsvereniging die a priori weigerde in de illegaliteit weg te zakken. De officiële erkenning door het Ministerie van volksgezondheid gebeurde op 3/11/2005 (publicatie in het B.S. 9/12/2005) DUnivoogediplomeerden in de Kinesitherapie en de Osteopathie (U.K.O.was een feit!

 

Nklacht en overleg met het intermutualistisch college zagen dverantwoordelijken onmiddellijk donwettigheid in van demarkeringsplicht. De eerdere criteriwerden dan ook aangepast en sinds 2005 gelden volgendvoorwaarden :

 

1, Een proefschrift afgelegd hebben en in het bezit zijn van een einddiplomosteopathidat aanvaard wordt doodziekenfondsen.
2. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben voor de duur van hun praktijk.

3. Osteopaten die fysiotherapie blijven uitoefenen, ondertekenen een verklaring dat zij met hun RIZIV-nummer geen fysiotherapeutische diensten in rekening brengen als de patiënt op dezelfde dag ook een certificaat voor een osteopathische behandeling krijgt.

Momenteel kunt u onder uw RIZIV-nummer legaal werken als kinesitherapeut en als osteopaat D.O. bij de ziekenfondsen.

Meer algemene info 

Wat is osteopathie?
 
Osteopathie is een specifieke holistische manuele therapie die hoofdzakelijk musculoskeletale disfuncties en andere functionele letsels behandelt. Deze vorm van holistische geneeswijze werd in 1874 ontwikkeld door Dr. Andrew Taylor Still (Kirksville, Missouri, USA).
De osteopathie is gebaseerd op de filosofie dat alle delen van het menselijk lichaam één functionele eenheid vormen. Als er in het lichaam een bewegingsbeperking (restrictie of blokkade) optreedt, dan zal de rest van het lichaam zich aanpassen en compenseren om nog normaal te kunnen functioneren. Deze veranderde spanningen zullen uiteindelijk leiden tot lichamelijke klachten, zoals ontstekingen, pijn, stijfheid en andere symptomen, o.a. hoofdpijnen, spijsverterings- en ademhalingsklachten.
 
Een osteopaat zoekt naar bewegingsblokkades die aan de oorzaak liggen van de patiënt zijn klachten. Via zachte manipulaties probeert de osteopaat het articulair (gewrichten), visceraal (ingewanden) en neurologisch systeem (zenuwen) in evenwicht te brengen zodat het zelfregulerend vermogen van het lichaam gestimuleerd wordt.
 
In tegenstelling met mechanische rugpijnen moet men het onderscheid kennen met reumatische klachten: acute pijnen met stijfheid in nek, schouder en bekkengordel, ochtendstijfheid, algemene malaise, anorexia, vermagering, depressie, koorts. Deze symptomen kunnen wijzen op reuma. De samenwerking met artsen en specialisten blijft belangrijk.
 
De osteopaat benadert de patiënt op respectvolle wijze waarbij hij al de nodige osteopathische technieken gebruikt om zijn patiënt zijn gezondheid terug te geven. In hoofdzaak zijn een hoog laag tafel en de handen (mobilisaties en manipulaties) de belangrijkste werkinstrumenten van de osteopaat.
Alle technieken kunnen teruggebracht worden tot 3 categorieën: craniale therapie, viscerale therapie en musculo-sceletale therapie.
 
Door de toenemende maatschappelijke stress, arbeidsomstandigheden (computerhouding) en trauma’s komt nekpijn veel voor in een osteopatische praktijk. Veel voorkomende indicaties voor osteopathie zijn hoofdpijn, spanningshoofdpijn, migraine, facetartrose, hernia’s, spierstijfheid, cervicale stenose, geblokkeerde voet, lage rugpijn, lumbalgie, ischialgie, bekkenblokkade, bijnierprobleem, Gastro-oesofagale reflux (GERD ), temporo-mandibulaire problemen (kaak of kaaksgewricht), …

  

 

De opleiding
 
Verschillende universiteiten geven een kineopleiding. Hier verwerft de student een brede wetenschappelijke basis via kennis van natuur- en biomedische wetenschappen, klinische leerlijnen, onderzoeksmethodologie, antatomie, psychologie, enz. Na stages in de Bachelor (3 jr) kan je kiezen voor een master in revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie (2 jr). Er zijn verschillende specialisaties in de kinesitherapie zoals respiratoire, sportkinesitherapie, geriatrische, manuele, neurofysiologische, lymfedrainage enz… Deze basis is nodig om de studie van osteopathie aan te vatten. Deze opleiding is nog verschillend van de methode cyriax, de methode van der Bijl en chiropraxie (kraker).
 
Een opleiding tot osteopaat duurt in partime opleiding 4 tot 5 jaar. Sommige privéscholen geven onderwijs zowel in binnen- als buitenland. Ook voltijdse opleidingen zijn mogelijk, zonder een vooropleiding van kinesitherapie, arts, verpleegkunde enz. Een afgestudeerde osteopaat kan geen rizivnummer bekomen.
Osteopathie is in Belgie zijn nog altijd niet erkend wegens het niet toepassen van de wet Colla (1999). Er is wel een erkenningsnummer of een osteopathienummer te bekomen via Solidaris (voorheen: de socialistische mutualiteit). Heeft u hieromtrend vragen, dan wordt u verder geholpen via https://www.uko.eu/nl/contact.
De betalingsattesten osteopathie kan je bestellen via deze website www.groupjoos.com.
Onze unie geeft ook raad over het ondernemingsnummer (KBO is de kruispuntbank), het sociaal verzekeringsfonds, verzekering (B.A.), pensioensparen, …
 

De U.K.O. is een Belgische V.Z.W., erkend als beroepsvereniging. Het eerste doel van onze unie is de verdediging van de afgestudeerde osteopaten die ook kinesitherapie uitoefenen. Hier verschillen wij van andere beroepsverenigingen zoals Axxon, B.V.O., U.B.O., osteopathie.be, …

Het tweede doel is de erkenning van de osteopathie.

De voorwaarden om lid te kunnen worden: in het bezit zijn van een diploma kinesitherapie, een diploma osteopathie en een Burgerlijke Aansprakelijkheid of B.A. via een verzekering.

Wij moedigen onze leden aan om op vrijwillige basis zich in te zetten op permanente vorming.