News

COVID-19

Update

Ten gevolge van de beslissingen van de laatste Nationale Veiligheidsraad zal het overleg vanaf 4 mei 2020 geleidelijk aan opnieuw worden opgestart om de gezondheids- en veiligheidsmaatregelen op een strikte en nauwgezette manier na te leven.

 

http://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_physiotherapist_NL.pdf

 

http://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_physiotherapist_NL.pdf

 

Laten we voor onszelf en onze patiënten zorgen !

 

Het bestuur

 

 

Boekjes doorverwijsbriefjes geneesheren.

19-11-2016

Beste collega's,

 

 

Regelmatig krijgen wij patiënten over de vloer die door een arts doorverwezen zijn voor een osteopathisch onderzoek en behandeling.

 

Vele geneesheren zijn zich reeds terdege bewust van het nut van de osteopathie, maar door het gebrek aan informatie en communicatie loopt de doorverwijzing soms mank. Het automatisch voorschrijfgedrag van vele geneesheren leidt er enigszins toe dat er zich regelmatig patiënten kunnen aanbieden voor osteopathiebehandeling met een klassiek voorschrift kinesitherapie, waarop daarenboven het aantal behandelingen en de frequentie staat vermeld.

 

Elk U.K.O.-lid, erkend door de mutualiteiten, mag beide beroepen van kinesitherapeut en osteopaat cumuleren, doch heeft er zich toe geëngageerd geen kinesitherapeutische en osteopathische handelingen bij eenzelfde patiënt op eenzelfde dag uit te voeren. Deze cumul is steeds een doorn in het oog geweest van onze GNRPO-collega’s. Onnodig te zeggen dat zij dan ook alle mogelijke stappen ondernemen om dit te laten controleren. Wij zijn op de hoogte van hun contacten die zij hieromtrent reeds hebben ondernomen met advokatenkantoor Belexa (mei 2011) en  Monard D’hulst (augustus 2011).

 

Om alle problemen bij controle van de mutualiteiten te vermijden raden wij dan ook ten stelligste aan de patiënten met een kinevoorschrift, waarop ook osteopathie vermeld staat, enkel osteopathisch te behandelen en te attesteren.

 

Het bestuur heeft dan ook het initiatief genomen om specifieke doorverwijsbrieven “osteopathie” te ontwerpen. Een voorbeeld hiervan, samen met een typebrief vinden jullie hier in bijlage. (en bij de documenten, nadat u bent ingelogd op onze site www.uko.eu).

 

Deze boekjes zijn te bekomen aan de prijs van 25 € voor 10 exemplaren (50 briefjes/boekje), inclusief verzendkosten. U kan deze boekjes bestellen via e-mail naar Tejeddine Ismaïl (tejsaba@hotmail.com).

 

Na betaling van het saldo op rekeningnummer BE77 6451 2531 5042  van U.K.O. vzw, Plezantstraat 26, 9220 Hamme) zullen deze U worden opgestuurd.

 

Met collegiale groeten,

 

Het bestuur.