24-26/05/2023 - FICO - Osteopathie bij kinderen (van 3 tot 18 jaar) - Osteopathie en sport voor het jonge kind

Osteopathie bij kinderen (van 3 tot 18 jaar) - Osteopathie en sport voor het jonge kind (code M5)

Van 6 tot 16 jaar. In deze cursus bekijken we de mogelijke osteopatische handvaten voor kinderen in deze leeftijdsklasse die aan (intensieve) sportbeoefening doen. Voor sommige kinderen gaat sport als hobby en topsport immers een belangrijk deel uitmaken in hun leven. We starten hiervoor met de sportfysiologische principes in deze leeftijdsklasse. Samen met een sportdeskundige bespreken we de osteopatische behandeling bij de meest voorkomende sportletsels bij kinderen, maar ook de preventie hiervan. We kijken ook naar de osteopatische sportbegeleiding bij aankomende topsporters. We streven naar een professionele know how.

Datum

24 - 25 - 26 mei 2023

Zeven postgraduate cursussen die elk afzonderlijk te volgen zijn.
Iedere cursus bestaat uit 3 dagen. Osteopathie bij baby's en kinderen aan FICO richt zich echt op de diagnostiek en behandeling van kinderen en baby's.  Dit wil zeggen dat we de materie heel praktisch zullen benaderen. Ook de theoretische kennis wordt zo veel mogelijk in werkgroepen opgedaan. Uiteraard zal je tijdens de cursus ook baby's en kinderen behandelen. Je krijgt toegang tot het Campus11 studentenportaal van Fico waar alle digitale e-learning informatie aanwezig zal zijn
Wat ga je bekijken tijdens de opleiding pediatrie van FICO?
Je doorloopt alle relevante basiskennis en -kunde voor een osteopaat vanaf de geboorte tot de leeftijd van 18 jaar. Pediatrie omvat immers niet enkel baby's, pediatrie behandelt kinderen tot 18 jaar: een leeftijdsgroep die voor heel wat osteopaten nog veel mogelijkheden biedt. We doorlopen de levensjaren van baby tot adolescent volgens het 3 - 6 - 9 principe. We volgen de groei van de pasgeborene tot de jongvolwassene mooi chronologisch. Internationaal is dit steeds vaker de geaccepteerde manier van lesgeven. Iedere leeftijdsgroep heeft immers zijn specifieke problemen. 
Wat ga je niet doen in deze opleiding?
We zullen niet de hele evolutie en behandeling van de zwangere vrouw doorlopen, noch de fertiliteitsproblemen. We gaan geen dagen spenderen aan embryologie theorie. We gaan dadelijk naar de essentie: praktijk en kennis over pediatrie. Daar draait het bij ons om. Andere topics die rand- of deelaspecten van de pediatrie belichten, zullen aan bod komen in de pediatrie seminaries. Deze kan je onafhankelijk van de opleiding kinderosteopathie volgen. (Hieronder kan je meer lezen over de pediatrie seminaries.)
We gaan ook niet de specifieke pathologieën uitlichten (bv.: ADHD, dyslexie, krampjes, huilbabies, ...), maar wel de pathologieën doorlopen op basis van leeftijd en de dysfuncties die zich op die leeftijden voordoen. Osteopaten behandelen immers geen pathologieën. 
De lessen worden gegeven door nationale en internationale docenten.
Iedere docent(e) heeft zijn of haar expertise die van jou de beste kinderosteopaat maakt. Je expertise in de osteopathie bij baby's en kinderen zal dus enorm toenemen in deze opleiding. Het team bestaat zowel uit osteopaten, als collega's uit andere medische disciplines.
Je volgde al een kinderosteopathie opleiding of een paar lessen over osteopathie bij baby's?
Je bent baby-osteopaat, maar je wil nog meer te weten komen? Geen probleem: de cursussen zijn apart te volgen voor iedere osteopaat. FICO wil ieders kennis helpen verruimen. Neem contact met ons op, en we zullen kijken welke dagen voor jou niet meer nodig zijn en welke dagen leerrijk zullen zijn om te volgen.

Overzicht data:

BABY'S - Tot de leeftijd van 3 jaar: 2022 - 2023

  • Osteopathie bij baby's, vanaf 37 weken zwangerschap (M1): 15 - 16 - 17 september 2022
  • Osteopathie bij baby's, van dag 4 tot de leeftijd van 3 maanden (M2): 17 - 18 - 19 november 2022
  • Osteopathie bij baby's, vanaf 3 maanden (M3): 2 - 3 - 4 februari 2023
  • Osteopathie bij baby's, vanaf 1 jaar tot 3 jaar (M4): 16 - 17 - 18 maart 2023

KINDEREN - Van 3 tot 18 jaar: 2022 - 2023

  • Osteopathie bij kinderen, van 6 tot 16 jaar (M5): 24 - 25 - 26 mei 2023
  • Osteopathie bij kinderen, van 6 tot 16 jaar (M6): 28 - 29 - 30 september 2023
  • Osteopathie bij kinderen, van 10 tot 18 jaar (M7): 23 - 24 - 25 november 2023