Pilootnota UKO

In oktober 2011 had de installatievergadering van de kamer “osteopathie”plaats. Een stap vooruit in de uitvoering van het KB op de erkenning van de niet-conventionele geneeswijzen, de “Wet Colla” genoemd.

In deze kamer zetelen respectievelijk 6 osteopaten, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de wettelijke erkende beroepsverenigingen voor osteopathie, en 6 geneesheren, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de faculteiten van geneeskunde. Samen zal hier besproken worden op welke manier de osteopathie binnen het medisch arsenaal kan worden opgenomen.

Teneinde een duidelijke visie te kunnen verdedigen binnen de ze kamer heefteen werkgroep een pilootnota uitgewerkt. Deze nota geeft de strategie van U.K.O. weer. Momenteel is deze nota een "draft"-versie : het is geen definitiefdocument doch is steeds aanpasbaar naargelang de reacties van onze leden.Wij rekenen er dan ook op dat de leden deze versie kritisch analyseren eneventueel opmerkingen geven via ons e-mailadres info@uko.eu